مرور رده

غذاهای ملل

طرز تهیه نودل کره ای برای وگان‌ها

هر زمان که اسم نودل کره ای می‌آید، احتمالا به‌یاد بابا شله‌پز پاندای کونگ‌فوکار می‌افتید و غذاهای خوشمزه‌ای که برای جنگجوی اژدها درست می‌کرد. محال است بعد از…