لطفا ابتدا آدرس خود را انتخاب نمایید
انتخاب فروشگاه
هایپراستار صبا
ادامه خرید
مایلی (باکری)
شروع خرید
رشته آش توتیا 500 گرمی

رشته آش توتیا ۵۰۰ گرمی

قیمت مصرف کننده :
۱,۰۰۰ تومان
۰ تومان

محصولات مشابه

رشته آشی زر ماکارون ۵۰۰ گرمی
۱۱,۲۰۰
۱۰,۱۹۲ تومان
رشته آش گلها ۴۳۰ گرمی
۱۲,۵۰۰ تومان
رشته آشی سمیه ۵۰۰ گرمی
۱۸,۵۰۰
۱۰,۱۷۵ تومان
رشته آشی زر ماکارون ۴۰۰ گرمی
۶,۶۰۰
۵,۶۷۶ تومان
دسته‌بندی‌ها
سبد خرید۰