لطفا ابتدا آدرس خود را انتخاب نمایید
انتخاب فروشگاه
هایپراستار صبا
ادامه خرید
مایلی (باکری)
شروع خرید
پاستا اسپیریلانی مانا ۵۰۰ گرمی
پاستا اسپیریلانی مانا ۵۰۰ گرمی

پاستا اسپیریلانی مانا ۵۰۰ گرمی

قیمت مصرف کننده :
۶,۵۰۲ تومان
۶,۵۰۲ تومان

محصولات مشابه

پاستا پیکولی زر ماکارون ۵۰۰ گرمی
۶,۲۹۲ تومان
پاستا پروانه ای زرماکارون ۵۰۰ گرمی
۷,۶۸۶ تومان
پاستا فرمی میکس زرماکارون ۵۰۰ گرمی
۶,۲۹۲ تومان
پاستا گرامینیا زر ماکارون ۵۰۰ گرمی
۶,۲۹۲ تومان

پیشنهادات ما

پاستا شیپوری مانا ۵۰۰ گرمی
۶,۵۰۲ تومان
پاستا سیم تلفنی مانا ۵۰۰ گرمی
۶,۵۰۲ تومان
پاستا یال اسبی مانا ۵۰۰ گرمی
۶,۵۰۲ تومان
پاستا فرم مته سبزیجات مانا ۵۰۰ گرمی
۸,۳۷۹ تومان
پاستا روتینی بزرگ مانا ۵۰۰ گرمی
۶,۵۰۲ تومان
دسته‌بندی‌ها
سبد خرید۰