لطفا ابتدا آدرس خود را انتخاب نمایید
انتخاب فروشگاه
هایپراستار صبا
ادامه خرید
مایلی (باکری)
شروع خرید
فیلتر کردن

نودالیت مرغ آماده لذیذ ۷۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

سوپ مرغ و ورمیشل الیت ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۵,۲۵۰ تومان

نودالیت با طعم قارچ آماده لذیذ ۷۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

سوپ مرغ و ذرت الیت ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۵,۲۵۰ تومان

سوپ جو و گوجه فرنگی الیت ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۵,۲۵۰ تومان

نودالیت با طعم سبزیجات آماده لذیذ ۷۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

سوپ جو و قارچ آماده لذیذ ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان

نودل با طعم ماسالا الیت ۷۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

نودل مرغ هاتی کارا ۵ عددی

۳۰,۰۰۰
۲۷,۳۰۰ تومان

نودل همراه با عصاره گوشت هاتی کارا ۵ عددی

۳۰,۰۰۰
۲۷,۳۰۰ تومان

سوپ قارچ آماده لذیذ ۶۱ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان

سوپ مرغ آماده لذیذ ۶۱ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان

نودالیت باربکیو الیت ۷۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

سوپ جو آماده لذیذ ۶۸ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان

بسته ۵ عددی نودل با طعم سبزیجات هاتی کارا ۷۷ گرمی

۳۰,۰۰۰
۲۷,۳۰۰ تومان

سوپ سبزیجات آماده لذیذ ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان

نودل با طعم مرغ جهان ۸۵ گرمی

۶,۰۰۰
۵,۱۶۰ تومان

سوپ مرغ مهنام ۷۰ گرمی

۷,۵۰۰
۶,۸۲۵ تومان

سوپ مرغ با ورمیشل مهنام ۷۱ گرمی

۷,۵۰۰
۶,۸۲۵ تومان

سوپ سبزیجات مهنام ۷۵ گرمی

۷,۵۰۰
۶,۸۲۵ تومان

حلیم گندم بدون گوشت مهنام ۷۳ گرمی

۷,۵۰۰
۶,۸۲۵ تومان

سوپ جو و گوجه فرنگی آماده لذیذ ۶۵ گرمی

۷,۰۰۰
۴,۸۳۰ تومان
Filter shapeفیلتر‌ها
دسته‌بندی‌ها
سبد خرید۰