لطفا ابتدا آدرس خود را انتخاب نمایید
انتخاب فروشگاه
هایپراستار صبا
ادامه خرید
مایلی (باکری)
شروع خرید
فیلتر کردن

لپه خشکپاک ۹۰۰ گرمی

۳۸,۵۰۰
۳۴,۲۶۵ تومان

عدس شاهسوند ۹۰۰ گرمی

۳۳,۷۰۰ تومان

لپه گلستان ۹۰۰ گرمی

۵۴,۹۰۰
۴۷,۲۱۴ تومان

عدس همدل ۹۰۰ گرمی

۳۷,۱۰۰ تومان

دال عدس خشکپاک ۹۰۰ گرمی

۳۶,۰۰۰
۲۹,۵۲۰ تومان

سویا همدل ۲۵۰ گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان

لوبیا قرمز شاهسوند ۹۰۰ گرمی

۳۹,۹۰۰
۳۶,۳۰۹ تومان

لوبیا سفید خشکپاک ۹۰۰ گرمی

۳۳,۲۵۰ تومان

لپه عطارکده ۹۰۰ گرمی

۵۰,۰۰۰ تومان

عدس خشکپاک ۷۵۰ گرمی

۲۷,۲۰۰ تومان

لپه خشکپاک ۷۵۰ گرمی

۳۲,۱۰۰ تومان

لپه فله چرین ۵۰۰ گرمی

۱۹,۷۵۰
۱۵,۰۱۰ تومان

لوبیا چیتی سبزدانه ۹۰۰ گرمی

۴۰,۱۰۰ تومان

عدس شاهسوند ۴۵۰ گرمی

۱۸,۲۰۰ تومان

باقلا زرد خشکپاک ۹۰۰ گرمی

۳۸,۸۰۰
۳۳,۳۶۸ تومان

عدس گلستان ۹۰۰ گرمی

۳۹,۹۰۰
۳۳,۱۱۷ تومان

نخود لوبیا گلستان ۹۰۰ گرمی

۳۶,۹۰۰
۳۱,۷۳۴ تومان

عدس فله چرین ۵۰۰ گرمی

۱۹,۲۵۰
۱۵,۰۱۵ تومان

نخود لوبیا مخلوط خشکپاک ۹۰۰ گرمی

۲۹,۰۷۰ تومان

نخود فله چرین ۵۰۰ گرمی

۱۸,۲۵۰
۱۴,۹۶۵ تومان

لوبیا سفید عطارکده ۹۰۰ گرمی

۳۷,۰۰۰ تومان

لوبیا جگری سبزدانه ۹۰۰ گرمی

۳۴,۸۰۰ تومان

دال عدس ۵۰۰ گرمی

۴۳,۳۰۰ تومان

دال عدس سبزدانه ۹۰۰ گرمی

۳۹,۹۹۰ تومان
Filter shapeفیلتر‌ها
دسته‌بندی‌ها
سبد خرید۰