لطفا ابتدا آدرس خود را انتخاب نمایید
انتخاب فروشگاه
هایپراستار صبا
ادامه خرید
مایلی (باکری)
شروع خرید
دسته بندی‌ها در مواد پروتئینی

سینه مرغ دودی دارا ۵۰۰ گرمی

۱۰۴,۸۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله ۵۰۰ گرمی

۹۸,۹۵۰ تومان

گوشت قیمه‌ای گوساله ۵۰۰ گرمی

۹۹,۴۵۰ تومان

سردست گوساله ۵۰۰ گرمی

۹۱,۴۵۰ تومان

قلم گوساله ۱/۵ کیلوگرمی

۵۹,۸۵۰ تومان

ران گوساله ۵۰۰ گرمی

۹۳,۴۵۰ تومان

گل ماهیچه رولتی گوساله ۴۰۰ گرمی

۷۹,۹۶۰ تومان

راسته شاندیزی گوسفند

۱۷۲,۹۰۰ تومان

گوشت چرخکرده مخلوط ۵۰۰ گرمی

۸۸,۴۵۰ تومان

فیله مخصوص گوساله ۲۵۰ گرمی

۴۹,۶۲۵ تومان

میگو رگ زده ۵۰-۴۱ هایپراستار ۵۰۰ گرمی

۱۷۵,۸۲۴ تومان

میگو پی دی ۹۰-۷۱ شارین ۵۰۰ گرمی

۱۶۲,۰۰۰
۱۳۲,۸۴۰ تومان

ماهی حسون شارین ۷۰۰ گرمی

۶۴,۹۰۰
۵۳,۲۱۸ تومان

ماهی قزل آلا کبابی پاساد ۵۰۰ گرمی

۹۶,۶۰۰
۷۷,۲۸۰ تومان

میگو ۶۱-۷۰ پاکتی تحفه ۵۰۰ گرمی

۱۵۳,۸۰۰ تومان

ماهی قزل آلا با سبزیجات پاساد ۵۰۰ گرمی

۹۶,۶۰۰
۷۷,۲۸۰ تومان

ماهی قزل آلا هایپراستار ۱ گرمی

۱۱۹,۹۰۰
۱۱۷,۵۰۲ تومان

ماهی شوریده هایپر استار ۶۰۰ گرمی

۱۴۷,۹۰۶ تومان

میگو ۶۰-۵۱ عددی پاساد ۵۰۰ گرمی

۱۶۳,۰۰۰
۱۳۰,۴۰۰ تومان

قزل آلا شکم خالی مه پروتئین ۸۰۰ گرمی

۹۵,۹۲۰ تومان

میگو ۴۱-۵۰ عددی پاساد ۵۰۰ گرمی

۱۷۷,۶۰۰
۱۴۰,۳۰۴ تومان
نمایش همه

هات داگ توری کاله ۱ کیلوگرمی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ ۱ کیلوگرمی ۲۰۲

۸۳,۸۰۰
۶۳,۶۸۸ تومان

سوسیس کوکتل گوشت و پنیر ۲۰۲ ۵۵٪ ۱ کیلوگرمی

۱۱۸,۸۰۰
۹۰,۲۸۸ تومان

ژامبون با ۹۰٪ گوشت مرغ ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی

۵۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل ۷۰٪ گوشت ۲۰۲ ۵۰۰ گرمی

۵۳,۸۰۰ تومان

سوسیس کوکتل ۵۵٪ گوشت کامپوره ۳۵۰ گرمی

۳۱,۹۰۰ تومان

فرانکفورتر ۲۰۲ ۴۰۰ گرمی

۶۹,۵۰۰
۵۹,۷۷۰ تومان

هات داگ ۸۰٪ طلایی میکائیلیان ۵۰۰ گرمی

۹۲,۰۰۰ تومان
نمایش همه
دسته‌بندی‌ها
سبد خرید۰